Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/026
Наименование: Европейски облик на образователната инфраструктура в Община Калояново
Бенефициент: Община Калояново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с нов европейски облик, допринасяща за устойчиво развитие на Община Калояново
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Организационно-подготвителна дейност
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Дейност по визуализация и публичност
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Дейност по извършване на обследване за енергийна ефективност
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Дейност по подготовка и провеждане на тръжни процедури за изпълнители по проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Дейност по извършване на строително-ремонтни работи; (подмяна на дограма и модернизация на отопление)
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Дейност по доставка на оборудване
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Отчетни дейности и контрол
Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Дейност по извършване на строително-ремонтни работи; (топлоизолации)
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Дейност по визуализация и публичност
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Отчетни дейности и контрол
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЕРМИКС ЕС
РАМИУС - ИЛВА
ЕТ "ВЕС - Петко Петков"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 076 BGN
Общ бюджет: 955 676 BGN
БФП: 955 676 BGN
Общо изплатени средства: 955 676 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 955 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 610 676 BGN
2010 345 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
955 676 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 812 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 519 074 BGN
2010 293 250 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 91 601 BGN
2010 51 750 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 351 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз