Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/001-01
Наименование: Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане” /Д „СП”/ - община Видин
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 25.09.2009
Дата на приключване: 25.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Проектът ще допринесе за постигането на общата и конкретните цели на схемата като осигури едновременно ефективна, достъпна и рентабилна дирекция „Социално подпомагане” като част от социалната инфраструктура.
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта
2. Мерки за информиране и публичност: изготвяне и поставяне на табели, информационни и комуникационни материали, организиране на пресконференции - при стартиране и за информиране за резултатите от проекта. Дейностите ще се изпълняват м.2ри и месец 23 и 24
3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Преустройство покрив и ремонт работни помещения на сградата, ползвана от дирекция „Социално подпомагане” в общини Видин.
4. Изпълнение на строително-монтажни работи на Д ”СП” Видин - частична промяна на покрива и пълна подмяна на дървената покривна конструкция и керемиди. Полагане на топлоизолация от пенополистирол на таванска плоча. Възстановяване гредоред между І-ви 4.1..Архитектурна част: 4.1.1.Демонтажни видове работи – демонтаж на части от дървена конструкция на покрива, разваляне на тухлена зидария – калкана, демонтаж водопроводни тръби и олуци, демонтаж на стара дограма; 4.1.2. Нови видове архитектурно-строителни работи: 4.1.2.1. Конструктивна част: кофраж за греди, пояси, щурцове, плочи, полагане на бетон греди, плочи, изработка и монтаж на метална конструкция, висяща и лежаща покривна конструкция, изграждане на вътрешна рампа за хора с увреждания; 4.1.2.2. Архитектурна част: изграждане на външни тухлени зидове - калкан, дъсчена обшивка и хидроизолация покрив, водосточни тръби, олуци и обшивка корнизи, улами и поли, покриване с керемиди, окачени тавани, подови настилки от теракота и ламиниран паркет, изравнителна замазка, мазилки, шпакловки, боядисване латекс; 4.1.2.3. Мерки за енергийна ефективност – поставяне на PVC и алуминиева дограма, топлоизолация покривна плоча – екструдиран пенополистирол; 4.1.2.4. Подмяна на вътрешни врати. 4.2. Водоснабдяване и канализация: 4.2.1. Доставка и монтаж РVС тръби ф80 и ф 160 за външна канализация; 4.2.2. Доставка и монтаж фасонни части външна канализация; 4.2.3. Заустване канализация. 4.3. Електротехническа част: 4.3.1. Доставка и монтаж на ЛОТ; 4.3.2. Доставка и монтаж на кабели за усилване на част от инсталацията; 4.3.3. Подмяна ключове, контакти. Гореописаните дейности са насочени към следното: 1. Осигуряване на здрава покривна конструкция и топлоизолация, оформяне на работни помещения, приемни, гишета, архивни помещения и други конструктивни решения за дирекциите. По този начин ще се осигури бърз и лесен достъп и ускорено обслужване на клиентите; 2. Обектите да се приведат в съответствие с всички архитектурни, санитарни, противопожарни и други изисквания за експлоатация; 3. Намаляване разходите за електроенергия и отопление.
5. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 447 BGN
Общ бюджет: 19 587 BGN
БФП: 19 587 BGN
Общо изплатени средства: 19 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 493 BGN
2012 0 BGN
2013 - 10 985 BGN
2014 0 BGN
2015 9 091 BGN
19 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 269 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 337 BGN
2014 0 BGN
2015 7 728 BGN
16 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 224 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 648 BGN
2014 0 BGN
2015 1 364 BGN
2 940 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (Общо):
Индикатор 5 Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (хора с увреждания):
Индикатор 6 Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (малцинства):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз