Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161РО001/3.3-01/2008/001-8-02
Наименование: РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БРАНД „БЪЛГАРИЯ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА НА ИНТЕГРИРАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 17.09.2009
Дата на приключване: 04.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да се повиши ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности чрез изработването на бранд „България” с цел асоцииране/възприемане на страната като атрактивна туристическа дестинация, предлагаща разнообразен и висококачествен туризъм
Дейности: 1. Организация и управление на проекта
2. Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
3. Правен анализ, концепция за собствеността на продуктите от проекта и система за бранд-мениджмънт на национален, продуктови и регионални брандове
4. Анализ на резултатите от проучванията по проект 1 и допълнителни проучвания
5. Разработване на стратегия за бранд "България"
6. Консултиране с и утвърждаване на стратегията за бранд "България" сред туристическия бизнес, неговите сдружения и други заинтересовани
7. Изработване на лого, слоган и набор от графични символи на запазената марка "България"
8. Изработване на продуктови брандове като подбрандове на запазена марка „България”
9. Брандинг стратегия на туристическите региони и изработване на поне един пилотен регионален бранд
10. Тестване на националния, продуктовите и регионалните брандове на международните и вътрешния пазар
11. Независим финансов одит ще се изпълнява месеците от март до май 2010 и от септември до ноември 2011
12. Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 822 900 BGN
Общ бюджет: 1 641 791 BGN
БФП: 1 641 791 BGN
Общо изплатени средства: 1 641 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 641 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 175 045 BGN
2013 1 466 746 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 641 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 395 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 788 BGN
2013 1 246 734 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 395 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 246 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 257 BGN
2013 220 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 269 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Удовлетвореност от брандинговите продукти всред потребителите от туристическия сектор, предлагащи туристически услуги (много висока и висока степен на удовлетвореност – измерва се в началото и края на проекта)
Индикатор 2 Одобрение всред потенциалните потребители на свързаните с бранда подукти в началото и края на проекта (много висока и висока степен на удовлетвореност – сравняват се резултатите от маркетинговите проучвания по проект 1 и тестовите резултати на новите прод
Индикатор 3 Изработени стратегии и концепции (национална, продуктова, регионална; бранд-мениджмънт концепция)
Индикатор 4 Изработени брандове (национален, регионален, продуктови)
Индикатор 5 Изработени творчески продукти (криейтив) за рекламна кампания
Индикатор 6 Проведени консултации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз