Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/021-04
Наименование: Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие
Бенефициент: Община Димово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Димово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и съвременна материално-техническа база в основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на 7 населени места от Община Димово.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 - Организационна дейност
Подготовка и изпълнение на дейност 2 -Възлагане на разработването на тръжна документация за строително-ремонтните дейности и за доставката на оборудването
Подготовка и изпълнение на дейност 3 - Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на сградата на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”и за доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на дейност 4 - Извършване на строително-ремонтните дейности и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 5 - Разпространение на информация и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 6 - Отчет на изпълнението на проекта
Подготовка на дейност 7 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 713 768 BGN
Общ бюджет: 498 641 BGN
БФП: 498 641 BGN
Общо изплатени средства: 498 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 498 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 520 792 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 22 151 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 423 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 442 673 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 18 829 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
423 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 78 119 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 323 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 796 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз