Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0218-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-14002
Наименование: "По-висока квалификация - по добър стопански резултат"
Бенефициент: "МИПА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 29.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на труд и качеството на работната сила, повишаване производителността и адаптивността на заетите. Предоставяне на обучение за част от професия "Мебелист", специалност "Мебелно производство" на 30 заети лица в "Мипа" ООД.
Дейности: І.1. Създаване на организационни предпоставки и условия за успешно изпълнение на Проекта и неговото стартиране.
І.2.1. Визуализация чрез предвидените нагледни материали
І.2.2. Визуализация чрез пресконференции със СМО 1-ва част
І.2.2. Визуализация чрез пресконференции със СМО 2-ра част
І.2.3. Визуализация чрез текущи материали за СМО 1-ва част
І.2.3. Визуализация чрез текущи материали за СМО 2-ра част
І.2.3. Визуализация чрез текущи материали за СМО 3-та част
І.2.3. Визуализация чрез текущи материали за СМО 4-та част
ІІ.1.1. Начална подготовка и организация за учеб¬ния процес
ІІ.1.2. Учебен процес на І група
ІІ.1.3. Учебен процес на ІІ група
ІІ.2. Организация, провеждане на изпитите и изда¬ване на Удостоверения
ІІ.3. Затвърждаване на знания, опит и умения чрез консултации, практикууми и наставничество
ІІІ.1. Текущо поетапно отчитане на изпълнението (мониторинг) 1-ва част
ІІІ.1. Текущо поетапно отчитане на изпълнението (мониторинг) 2-ра част
ІІІ.1. Текущо поетапно отчитане на изпълнението (мониторинг) 3-та част
ІІІ.2. Окончателно отчитане на Проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 072 BGN
Общ бюджет: 26 914 BGN
БФП: 26 914 BGN
Общо изплатени средства: 26 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 400 BGN
2010 21 512 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 590 BGN
2010 18 286 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 810 BGN
2010 3 227 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 037 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз