Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0292-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата"
Бенефициент: "СОК Камчия"ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 24.08.2009
Дата на приключване: 24.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата
Дейности: Проектен старт
Разработване и внедряване на СУОС
Сертифициране на СУОС
Мониторинг, контрол и крайно отчитане на проекта
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 912 BGN
Общ бюджет: 26 350 BGN
БФП: 12 912 BGN
Общо изплатени средства: 12 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 912 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 975 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 937 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 937 BGN
Финансиране от бенефициента 13 439 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Бр. създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз