Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка
Бенефициент: Трансконфексион ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 19.08.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка
Дейности: Избор на изпълнител
Разработване и внедряване на системата
Консултантски услуги за въвеждане на CE маркировка; Сертифициране по ISO; Въвеждане на CE маркировка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
"Бюро веритас Варна" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 406 BGN
Общ бюджет: 12 786 BGN
БФП: 6 265 BGN
Общо изплатени средства: 6 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 265 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 325 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 940 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
940 BGN
Финансиране от бенефициента 14 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз