Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка във фирма КАРО-06 ЕООД, с. Жълтуша
Бенефициент: Каро - 06 ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 19.08.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка във фирма КАРО-06 ЕООД, с. Жълтуша
Дейности: Избор на изпълнител
Разработване и внедряване на системата
Консултантски услуги за въвеждане на CE маркировка; Сертифициране по ISO; Въвеждане на CE марткировка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Европейска Сертификация България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 465 BGN
Общ бюджет: 15 313 BGN
БФП: 7 433 BGN
Общо изплатени средства: 7 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 433 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 318 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 115 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 115 BGN
Финансиране от бенефициента 15 335 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз