Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0030-C0001
Номер на проект: TA-2009-FESOS-30
Наименование: Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Фондове на европейския съюз за околна среда"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 30.04.2009
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: семинари, курсове, работни срещи
Дейности: семинари,курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "ФЕСОС" семинари, курсове и работни срещи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 275 425 BGN
Общ бюджет: 1 054 728 BGN
БФП: 1 054 728 BGN
Общо изплатени средства: 1 054 728 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 054 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 743 BGN
2010 134 568 BGN
2011 0 BGN
2012 488 619 BGN
2013 262 386 BGN
2014 82 771 BGN
2015 34 640 BGN
1 054 728 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 896 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 982 BGN
2010 114 383 BGN
2011 0 BGN
2012 415 326 BGN
2013 223 028 BGN
2014 70 356 BGN
2015 29 444 BGN
896 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 762 BGN
2010 20 185 BGN
2011 0 BGN
2012 73 293 BGN
2013 39 358 BGN
2014 12 416 BGN
2015 5 196 BGN
158 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз