Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0028-C0001
Номер на проект: TA-2009-VO-28
Наименование: Обучение "Одит на средствата по програми на ЕС"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 31.03.2009
Начална дата: 02.04.2009
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: обучение "Одит на средствата от ЕС"
Дейности: одит на средствата по програми на ЕС" обучение "Одит на средствата от ЕС"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 040 BGN
Общ бюджет: 1 040 BGN
БФП: 1 040 BGN
Общо изплатени средства: 1 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 040 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 884 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 156 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз