Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0027-C0001
Номер на проект: ТА-2009-KPOS-MD-27
Наименование: Заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." за 2009 г., 2010 г. до май/юни 2011 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.03.2009
Начална дата: 18.03.2009
Дата на приключване: 31.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: заседания на КН на ОПОС
Дейности: заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." заседания на КН на ОПОС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 000 BGN
Общ бюджет: 137 615 BGN
БФП: 137 615 BGN
Общо изплатени средства: 137 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 265 BGN
2010 9 682 BGN
2011 0 BGN
2012 114 668 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 275 BGN
2010 8 229 BGN
2011 0 BGN
2012 97 468 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 990 BGN
2010 1 452 BGN
2011 0 BGN
2012 17 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз