Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0026-C0001
Номер на проект: ТА-2009-KPOS-PPIP-26
Наименование: Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Кохезионна политика за околна среда"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 24.02.2009
Начална дата: 27.02.2009
Дата на приключване: 31.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: семинари, курсове и работни срещи
Дейности: семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Кохезионна политика за околна среда" семинари, курсове и работни срещи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 699 717 BGN
Общ бюджет: 553 477 BGN
БФП: 553 477 BGN
Общо изплатени средства: 553 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 553 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 781 BGN
2010 139 682 BGN
2011 200 303 BGN
2012 162 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
553 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 470 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 164 BGN
2010 118 729 BGN
2011 170 257 BGN
2012 138 305 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
470 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 617 BGN
2010 20 952 BGN
2011 30 045 BGN
2012 24 407 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз