Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0025-C0001
Номер на проект: ТА-2008-KPOS-PPIP-25
Наименование: Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанти и консекутивни преводи за нуждите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2009
Начална дата: 16.02.2009
Дата на приключване: 29.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: извършване на устни и писмени преводи
Дейности: извършване на устни и писмени преводи,включително симултанти и консекутивни преводи за нуждите на ОП "Околна среда 2007-2013 г." извършване на устни и писмени преводи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 000 BGN
Общ бюджет: 35 192 BGN
БФП: 35 192 BGN
Общо изплатени средства: 35 192 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 248 BGN
2011 0 BGN
2012 13 945 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 192 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 061 BGN
2011 0 BGN
2012 11 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 187 BGN
2011 0 BGN
2012 2 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 279 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз