Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0024-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-24
Наименование: Закупуване на фотоапарат за нуждите на оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2009
Начална дата: 06.01.2009
Дата на приключване: 31.01.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: закупуване на фотоапарат за КПОС
Дейности: закупуване на фотоапарат за нуждите на ОП "Околна среда 2007-2013 г." закупуване на фотоапарат за КПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 600 BGN
Общ бюджет: 466 BGN
БФП: 466 BGN
Общо изплатени средства: 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 466 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 396 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз