Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0023-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-23
Наименование: Среща в Брюксел с ГД "Регионална политика" за определяне параметрите на механизъм за изграждане на регионална система за управление на отпадъците с помощта на ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2008
Начална дата: 12.12.2008
Дата на приключване: 31.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Белгия
Описание
Описание на проекта: среща в Брюксел
Дейности: среща в Брюксел с ГД "Регионална политика" за определяне на параметрите на механизъм за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците с помощта на ОПОС среща в Брюксел
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 314 BGN
Общ бюджет: 10 026 BGN
БФП: 10 026 BGN
Общо изплатени средства: 10 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 026 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 522 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 504 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз