Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0021-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-21
Наименование: Проект-организиране и провеждане на събития за целите на ОПОС 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.11.2008
Начална дата: 20.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: обучение и дискусия
Дейности: проект-организиране и провеждане на събития за целите на ОП "Околна среда 2007-2013" организиране на събития по ОП
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 880 BGN
Общ бюджет: 105 722 BGN
БФП: 105 722 BGN
Общо изплатени средства: 105 722 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 107 880 BGN
2010 0 BGN
2011 - 2 158 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 722 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 91 698 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 834 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 182 BGN
2010 0 BGN
2011 - 324 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 858 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз