Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0284-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на ISO 9001:2000 за затвърждаване на конкурентните предимства на "Стилпласт 2002" ООД"
Бенефициент: "СТИЛПЛАСТ 2002" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ISO 9001:2008 за затвърждаване на конкурентните предимства на "Стилпласт 2002" ООД
Дейности: Съставяне на екип по проекта; Разработване на тръжната документация по проекта
Разработване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000; Внедряване на процедурите и инструкциите; Верификация на СУК
Сертификация по ISO 9001:2000
Инвестиции в закупуване на контролно-измервателно оборудване
Отчитане и информационни дейности и визуализация
Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Европейски център за качество ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 160 BGN
Общ бюджет: 40 300 BGN
БФП: 19 747 BGN
Общо изплатени средства: 19 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 747 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 785 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 962 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 962 BGN
Финансиране от бенефициента 93 840 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Бр. създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз