Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0267-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Консултации, оценка и инвестиции за покриване на международно признати стандарти"
Бенефициент: "Ранина" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Консултации, оценка и инвестиции за покриване на международно признати стандарти
Дейности: Организиране на работата на екипа на проекта;
Договаряне на услугите и доставките;
Изпълнение на услугите и реализация на доставките; Провеждане на прегледи, оценки и отчети на дейностите по проекта
Визуализация на изпълнението на проекта с финансовата подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 575 BGN
Общ бюджет: 87 700 BGN
БФП: 43 850 BGN
Общо изплатени средства: 43 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 850 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 272 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 577 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 577 BGN
Финансиране от бенефициента 44 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз