Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0022-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-UOP-22
Наименование: Извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.12.2008
Начална дата: 16.12.2008
Дата на приключване: 27.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: извършване на одити за целите на ОП
Дейности: извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" извършване на одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КПМГ България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 720 000 BGN
Общ бюджет: 354 002 BGN
БФП: 354 002 BGN
Общо изплатени средства: 354 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 393 336 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 39 334 BGN
354 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 334 336 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 33 434 BGN
300 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 900 BGN
53 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз