Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0133-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005
Бенефициент: "ЕСРИ България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005
Дейности: Управление на проекта ; Процедури по избор на подизпълнители
Създаване на СУИС; Професионални съвети, консултации и подготовка за въвеждане на частта от СУИС
Закупуване и доставка на необходимото оборудване
Разходи за ДНА
Внедряване на СУИС
Сертифициране
Информационни дейности и визуализация на проекта
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 192 BGN
Общ бюджет: 35 526 BGN
БФП: 17 763 BGN
Общо изплатени средства: 17 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 763 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 099 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 664 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 664 BGN
Финансиране от бенефициента 41 192 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз