Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на СУБХ, съгласно изискванията на ISO 22000:2005 в „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ-ВАРНА” ООД
Бенефициент: "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ВАРНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на СУБХ, съгласно изискванията на ISO 22000:2005 в „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ-ВАРНА” ООД
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУБХ
Сертифициране на СУБХ
Визуализация
Одит
Финално отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 500 BGN
Общ бюджет: 72 635 BGN
БФП: 36 273 BGN
Общо изплатени средства: 36 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 273 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 832 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 441 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 441 BGN
Финансиране от бенефициента 40 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз