Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0019-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-MD-19
Наименование: Работна среща с представители на ЕК относно предстояща процедура по набиране на проектни предложения по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2008
Начална дата: 10.11.2008
Дата на приключване: 21.11.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Белгия
Описание
Описание на проекта: Среща на 5-ма експерти от МОСВ с представители на ЕК в Брюксел относно съгласуване на предстоящо обявяване на процедура по ос 2 на ОПОС
Дейности: участие в работна среща 5-ма експерти от МОСВ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 443 BGN
Общ бюджет: 7 975 BGN
БФП: 7 975 BGN
Общо изплатени средства: 7 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 975 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 778 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 778 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 196 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз