Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0017-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-MD-17
Наименование: Участие в семинар "Кохезионен фонд за програмния период 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.11.2008
Начална дата: 10.11.2008
Дата на приключване: 17.11.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Германия
Описание
Описание на проекта: участие в двудневен семинр на двама експерти от д-я КПОС - Берлин, Германия. Цел - успешмно управление на ОПОС, възможностите на финанс инструм., насоки и критерии за оценка на проекти
Дейности: участие в семинар 2-ма експерти от д-я КПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 862 BGN
Общ бюджет: 7 156 BGN
БФП: 7 156 BGN
Общо изплатени средства: 7 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 156 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 083 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 073 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 073 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз