Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0016-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-16
Наименование: Проект-осигуряване на възнагражденията на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.11.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: съгласно чл. 10, ал. 6 и 7 от ПМС 175 - вторите заплати в бюджетните организации ще бъдат финансирани по линия на Техничска помощ на Оперативните програми
Дейности: заплати и осигуровки дирекции КПОС, ФЕСОС и ВО
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 453 503 BGN
Общ бюджет: 1 437 588 BGN
БФП: 1 437 588 BGN
Общо изплатени средства: 1 437 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 437 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 226 611 BGN
2009 578 719 BGN
2010 700 811 BGN
2011 - 68 553 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 437 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 221 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 192 619 BGN
2009 491 911 BGN
2010 595 689 BGN
2011 - 58 270 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 221 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 992 BGN
2009 86 808 BGN
2010 105 122 BGN
2011 - 10 283 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 638 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз