Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0015-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-MD-15
Наименование: Участие в конференция "Териториална кохезия и кохезионна политика в бъдеще"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2008
Начална дата: 31.10.2008
Дата на приключване: 03.11.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Франция
Описание
Описание на проекта: участие на 2-ма експерти от дирекция "КПОС" в конференцията в Париж, Франция
Дейности: участие в конференция 2-ма експерти от д-я КПОС - Париж, Франция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 799 BGN
Общ бюджет: 3 756 BGN
БФП: 3 756 BGN
Общо изплатени средства: 3 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 756 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 193 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 563 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
563 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз