Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0354-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ---
Бенефициент: "Енергоремонт Раднево" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Внедряване на ISO 14001:2004 в "Енергоремонт -Раднево" ЕООД
Дейности: Сформиране на екип, управление на проекта; Избор на консултантска организация
Внедряване на ISO 14001
Избор на сертификационна организация
Сертификационна дейност
Финална отчетност
Архивиране
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 000 BGN
Общ бюджет: 44 000 BGN
БФП: 22 000 BGN
Общо изплатени средства: 22 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 700 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 300 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 300 BGN
Финансиране от бенефициента 22 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз