Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0346-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване качеството на услугите на "ДОРИС" ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008"
Бенефициент: "Дорис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на услугите на "ДОРИС" ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Разходи за одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 516 BGN
Общ бюджет: 108 200 BGN
БФП: 53 516 BGN
Общо изплатени средства: 53 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 922 BGN
2012 594 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 984 BGN
2012 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 938 BGN
2012 89 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 027 BGN
Финансиране от бенефициента 54 684 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз