Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0333-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване и сертифициране на Система за управление на безопасността на храните в дейността предлагане на организирано хранене и кетъринг на "П. Дусман" ЕООД"
Бенефициент: "П. Дусман" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Внедряване и сертифициране на Система за управление на безопасността на храните в дейността предлагане на организирано хранене и кетъринг на "П. Дусман" ЕООД
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта; Избор на консултантска организация; Избор на доставчици на оборудването; Избор на сертифицираща организация
Разработка и внедряване на Система за управление на безопасността на храните
Монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Сертификация на внедрената Система за управление на безопасността на храните
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 923 BGN
Общ бюджет: 45 789 BGN
БФП: 20 147 BGN
Общо изплатени средства: 20 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 147 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 022 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 022 BGN
Финансиране от бенефициента 34 266 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз