Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0322-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Градация на фирма чрез покриване на международно признати стандарти за качество"
Бенефициент: "НСП-АТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Градация на фирма чрез покриване на международно признати стандарти за качество
Дейности: Избор на изпълнители за предвидените дейности; Управление на проекта
Изработване на подходяща система за управление на качеството и околната среда; Прилагане на система за управление; Провеждане на вътрешен одит; Разработка на документация и информация за фирмата
Преглед и приемане на внедрената система от възложителя
Сертификационен одит; Сертифициране
Дейност за информация и визуализация
Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 300 BGN
Общ бюджет: 15 500 BGN
БФП: 7 750 BGN
Общо изплатени средства: 7 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 350 BGN
2012 0 BGN
2013 - 7 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 048 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 460 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 303 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 163 BGN
Финансиране от бенефициента 17 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз