Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0320-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на фирма Мипа ООД чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004"
Бенефициент: "МИПА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на фирма Мипа ООД чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на интегрирана система за управление по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Разработване и внедряване на интегрирана система за управление по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Избор на сертифицираща организация
Сертификация по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Отчитане и информираност
Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 800 BGN
Общ бюджет: 20 001 BGN
БФП: 10 000 BGN
Общо изплатени средства: 10 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 500 BGN
Финансиране от бенефициента 12 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз