Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0318-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на "ЛОТ - КОНСУЛТ" ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 9001:2000"
Бенефициент: "ЛОТ КОНСУЛТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на "ЛОТ - КОНСУЛТ" ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 9001:2008
Дейности: Избор на екип по проекта; Подготовка на тръжно досие за избор на консултант; Сключване на договор с консултант; Избор на упълномощен представител
Стратегическо Планиране на СУК; Създаване на Наръчник по Качеството; Създаване на Процедури и Инструкции за СУК; Създаване на Формуляри; Внедряване на Процедурите и Инструкциите
Въвеждане на Системата по качество; Провеждане на вътрешен одит;
Изготвяне на тръжно досие за избор на сертифицираща организация; Сключване на договор със сертифицираща организация; Сертифициране на въведената и функционираща СУК
Подготовка на финален доклад
Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИНА БЪЛГАРИЯ
"Ардйто" ООД
"И Еф Ди Солюшънс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 500 BGN
Общ бюджет: 21 000 BGN
БФП: 10 500 BGN
Общо изплатени средства: 10 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 000 BGN
2012 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 500 BGN
2012 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 500 BGN
2012 75 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 575 BGN
Финансиране от бенефициента 10 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз