Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0313-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "КАПРОНИ"АД, посредством въвеждане на СД ISO / TS 16949 и привеждане на производствените процеси в съответствие със стандарта"
Бенефициент: "КАПРОНИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "КАПРОНИ"АД, посредством въвеждане на СД ISO / TS 16949 и привеждане на производствените процеси в съответствие със стандарта
Дейности: Управление на проекта
Подготовка за въвеждане на ISO/TS 16949:2002; Избор и договаряне с фирма производител/снабдител на планираното оборудване
Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Сертификация според ISO/TS 16949:2002
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 805 BGN
Общ бюджет: 256 119 BGN
БФП: 99 758 BGN
Общо изплатени средства: 99 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 758 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 794 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 964 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 964 BGN
Финансиране от бенефициента 156 434 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз