Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0305-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на система за управление на качеството"
Бенефициент: ЕСКА Консултинг ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на система за управление на качеството"
Дейности: Стартиране на проекта
Консултации
Закупуване на софтуер
Сертификация
Визуализация
Одит на проекта
Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 110 BGN
Общ бюджет: 4 053 BGN
БФП: 2 022 BGN
Общо изплатени средства: 2 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 022 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 719 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 303 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 BGN
Финансиране от бенефициента 18 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз