Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0295-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "МИГ Инженеринг ЕООД - отговорност за опазване на околната среда"
Бенефициент: МИГ Инженеринг ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: МИГ Инженеринг ЕООД - отговорност за опазване на околната среда
Дейности: Провеждане на процедура за избор на изпълнител;
Разработване на СУОС съгласно ISO 14001:2004; Внедряване на процедурите и инструкциите; Верификация на СУОС
Провеждане на процедури за избор на изпълнител
Закупуване, доставка и внедряване в експлоатация на контролно-измервателното оборудване
Сертификация на СУОС съгласно ISO 14001:2004
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 947 BGN
Общ бюджет: 29 502 BGN
БФП: 14 456 BGN
Общо изплатени средства: 14 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 456 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 288 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 168 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 168 BGN
Финансиране от бенефициента 61 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз