Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0278-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008"
Бенефициент: "ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Подготовка; Анализ и планиране; Разработване документите на системата и обучение на екипите
Внедряване на Системата за управление Качеството
Избор на сертифицираща организация; Подготовка за сертификация; Сертификационен одит и сертификация
Осъществяване на мониторинг и контрол за изпълнението на дейностите по проекта; Закриване на проекта и отчитане на постигнатите резултати
Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД
РИНА БЪЛГАРИЯ
НС КОНСУЛТИГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 200 BGN
Общ бюджет: 18 930 BGN
БФП: 9 465 BGN
Общо изплатени средства: 9 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 265 BGN
2012 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 875 BGN
2012 170 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 390 BGN
2012 30 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 420 BGN
Финансиране от бенефициента 10 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз