Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0273-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ISO 9001:2000 в "Гама Комерс" ООД
Бенефициент: "ГАМА - КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ISO 9001:2008 в ‘Гама Комерс’ ООД
Дейности: Избор на консултантска фирма за подготовка на предприятието за въвеждане на С ISO 9001:2000; Одит на състоянието и изготвяне на анализ от консултанската организация относно готовността на фирмата за въвеждане на системите за управление
Подготовка за въвеждане на СУК съгласно Стандарт ISO 9001:2000
Избор на сертифицираща фирма чрез избор на подходящата оферта
Сертификация според система за управление на качеството
Разходи за одит
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 000 BGN
Общ бюджет: 19 958 BGN
БФП: 9 979 BGN
Общо изплатени средства: 9 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 979 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 482 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 497 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 497 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз