Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0269-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията"
Бенефициент: ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO/IEC 27001:2005
Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO/IEC 27001:2005
Избор на доставчик на софтуерна система за управление на документите, необходима за покриване на изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2005
Доставка и инсталиране на софтуерна система за управление на документите
Избор на сертифицираща организация
Сертификация по международния стандарт ISO/IEC 27001:2005
Дейности за разпространение на резултатите, визуализация и отчетност
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 125 BGN
Общ бюджет: 79 323 BGN
БФП: 39 662 BGN
Общо изплатени средства: 39 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 662 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 949 BGN
Финансиране от бенефициента 43 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз