Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0268-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008"
Бенефициент: "Адванс Адрес Експертни Оценки" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Проектен старт
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 351 BGN
Общ бюджет: 28 800 BGN
БФП: 14 351 BGN
Общо изплатени средства: 14 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 952 BGN
2012 399 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 860 BGN
2012 339 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 093 BGN
2012 60 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 153 BGN
Финансиране от бенефициента 14 449 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз