Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0011-C0003
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 001
Наименование: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово"
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Информационно-популяризаторска дейност
Дейност 3: Избор на изпълнител на строителните работи
Дейност 4: Избор на изпълнител за независим строителен надзор
Дейност 5: Строително ремонтни работи
Дейност 6: Приемане на обекта и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 761 BGN
Общ бюджет: 926 497 BGN
БФП: 926 497 BGN
Общо изплатени средства: 926 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 926 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 199 552 BGN
2009 789 932 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 62 988 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
926 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 787 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 169 619 BGN
2009 671 442 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 53 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
787 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 933 BGN
2009 118 490 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 448 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 974 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - временни ( наети за ремонта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз