Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0259-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Покриване на медународно признати стандарти"
Бенефициент: „ИТА БЪЛГАРИЯ” EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Покриване на медународно признати стандарти
Дейности: Сформиране на екип; Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители
Разработване, документиране и внедряване на изискванията по ISO 9001:2000
Сертификация на СУ по изискванията на ISO 9001:2000
Вътрешна отчетност на разходите по проекта
Извършване одит по проекта
Представяне на финалния отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРИМЕКСИМ"
ФСК ДОЕМА ООД
All-Cert GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 700 BGN
Общ бюджет: 34 470 BGN
БФП: 17 235 BGN
Общо изплатени средства: 17 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 495 BGN
2011 3 740 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 471 BGN
2011 3 179 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 024 BGN
2011 561 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 585 BGN
Финансиране от бенефициента 18 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз