Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0178-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на интегрирана система за управление, състояща се от Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда, за налагането на фирмата като лидер сред спедиторските компании
Бенефициент: ЕУРОСПЕД ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Внедряване на интегрирана система за управление, състояща се от Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда, за налагането на фирмата като лидер сред спедиторските компании
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК/СУОС
Сертифициране на СУК/СУОС
Финално отчитане
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 104 BGN
Общ бюджет: 92 640 BGN
БФП: 45 857 BGN
Общо изплатени средства: 45 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 857 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 978 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 879 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 879 BGN
Финансиране от бенефициента 47 036 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз