Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0253-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАР МЛ” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "Булмар МЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАР МЛ” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти
Дейности: Администриране на проекта
Консултиране по разработване и внедряване на система за управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004
Закупуване и въвеждане в експлоатация на - Софтуер за управление на стандарта ISO 14000:2004, 2 броя компютри за работа със софтуера и сървър за работа с компютрите
Сертификация на Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004
Визуализация
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 375 BGN
Общ бюджет: 40 750 BGN
БФП: 20 375 BGN
Общо изплатени средства: 20 375 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 075 BGN
2011 16 300 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 375 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 464 BGN
2011 13 855 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 611 BGN
2011 2 445 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 056 BGN
Финансиране от бенефициента 20 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз