Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0158-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите
Бенефициент: "МЕТРОМЕДИА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване. Разработване и инсталиране на софтуер
Разработване и внедряване на СУК
Сертификация на СУК
Мониторинг и контрол на проекта; Финално отчитане
Разходи за одит на проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 514 BGN
Общ бюджет: 54 700 BGN
БФП: 26 803 BGN
Общо изплатени средства: 26 803 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 803 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 803 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 783 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 020 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 020 BGN
Финансиране от бенефициента 28 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз