Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти”
Бенефициент: "Баумит България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на интегрирана система за управление по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Доставка и инсталиране на оборудване
Избор на сертифицираща организация
Сертификация по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Публичност и разпространение на резултатите
Разходи за одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 580 BGN
Общ бюджет: 80 106 BGN
БФП: 40 053 BGN
Общо изплатени средства: 40 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 053 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 045 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 008 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 008 BGN
Финансиране от бенефициента 41 580 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз