Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 9001:2000, РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Бенефициент: “ОРВИТЕКС” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 9001:2008, РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Дейности: Първоначален преглед; Планиране - документиране на план за действие, определяне на работен екип; Обучения; Разработване на документацията на СУК
Закупуване на подходящо компютърно и друго техническо оборудване
Внедряване
Провеждане на серия от вътрешни одити на внедрената система за управление; Предприемане и въвеждане на необходимите коригиращи действия;
Окончателен преглед на внедрената система за управление; Провеждане на преглед от ръководството
Сертификация на системата за управление
Разходи за одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 905 BGN
Общ бюджет: 25 951 BGN
БФП: 12 975 BGN
Общо изплатени средства: 12 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 975 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 029 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 946 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 946 BGN
Финансиране от бенефициента 16 905 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз