Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0246-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Качествен контрол на продукцията
Бенефициент: “Автоман” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Качествен контрол на продукцията
Дейности: Формиране на екип; Избор на консултант за внедряване на ISO 9001:2000
Внедряване на ISO 9001:2000
Сертификация на СУК
Избор на доставчици на лабораторно оборудване
Доставка на лабораторно оборудване
Финлен отчет и финален одит
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 138 BGN
Общ бюджет: 108 008 BGN
БФП: 53 821 BGN
Общо изплатени средства: 53 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 522 BGN
2012 299 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 493 BGN
2012 254 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 028 BGN
2012 45 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 073 BGN
Финансиране от бенефициента 56 522 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз