Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0236-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД”
Бенефициент: КАРМЕЛА 2000
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД
Дейности: Избор на консултантска организация
Подготвителен етап,Планиране,Разработване на системата съгласно „план за действие от етап планиране”,Валидиране на IFS системата,Въвеждане на валидиранта IFS система,Верификация на системата,Корекции след верификация,Провеждане на вътрешен одит
Провеждане на сертификационен одит
Избор на сертифицираща органиация и сключване на договор
Избор на доставчик на оборудването и сключване на договор
Доставка на оборудването
Заключителни дейности
Разходи за визуализация
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 965 BGN
Общ бюджет: 59 861 BGN
БФП: 29 931 BGN
Общо изплатени средства: 29 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 931 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 441 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 490 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 490 BGN
Финансиране от бенефициента 33 965 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз