Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 и повишаване конкурентноспособността на „Леге консултинг” ЕООД чрез въвеждане на интегрирана със СУК софтуерна система за управление на бизнеса
Бенефициент: "Леге Консултинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008 и повишаване конкурентноспособността на „Леге консултинг” ЕООД чрез въвеждане на интегрирана със СУК софтуерна система за управление на бизнеса
Дейности: Процедура за избор на консултантска фирма; Сключване на договор с изпълнителя; Анализ на състоянието и изготвяне на програма за работа по СУК
Разработване и внедряване на СУК
Процедура за избор на сертифициращ орган; Сключване на договор; Провеждане на сертификационен одит от акредитиран член
Издаване на сертификат съгласно ISO 9001:2000
Процедура за избор на доставчик на софтуерна система; Сключване на договор; Внедряване на софтуерна система, обучение
Тестово пускане на системата; Мониторинг; Отчет пред програмата
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 227 BGN
Общ бюджет: 14 764 BGN
БФП: 7 382 BGN
Общо изплатени средства: 7 382 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 055 BGN
2012 327 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 382 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 997 BGN
2012 278 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 058 BGN
2012 49 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 107 BGN
Финансиране от бенефициента 11 227 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз