Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0229-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Информация и сигурност – качество за клиента
Бенефициент: "Атлас Консултинг Холдинг Груп" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Информация и сигурност – качество за клиента
Дейности: Сформиране на екип
Визуализация на проекта
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС
Сертифициране на СУИС
Мониторинг и контрол на проекта
Разходи за одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 047 BGN
Общ бюджет: 114 265 BGN
БФП: 55 990 BGN
Общо изплатени средства: 55 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 990 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 592 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 399 BGN
Финансиране от бенефициента 68 743 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз