Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/015-02
Наименование: Европейски дом за нашите деца”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Провеждане на информационна кампания
Сформиране на екип на проекта
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Извършване на строително – ремонтни работи
Пресконференция за закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 329 BGN
Общ бюджет: 956 244 BGN
БФП: 956 244 BGN
Общо изплатени средства: 956 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 956 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 199 866 BGN
2009 318 384 BGN
2010 437 994 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
956 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 812 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 169 886 BGN
2009 270 626 BGN
2010 372 295 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 980 BGN
2009 47 758 BGN
2010 65 699 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 437 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз